Contagion

PrylParadiset har varit på bio!

Contagion är en ”trevlig” film så här i förkylnings och höstrusks tider

Först ser det ut som isolerade händelser. En kvinna i Minneapolis – som spelas av Gwyneth Paltrow, utvecklar obegripliga symptom och avlider omedelbart efter ankomst till sjukhus, en hostande man i Tokyo överlever inte sin bussresa. Och så vidare.

Det är en berättelse om hur virus fungerar men också om hur vi människor fungerar i en informationsstinn värld, där konspiritationsteorier

och mirakelkurer blir hårdvaluta.

En bra film som rör sig mellan människor, händelser och kontinenter utan att bli allt för action mässig